DISCLAIMER

INSTYLING, GRAANMARKT 4, 1681 PA ZWAAGDIJK – OOST

De website van INSTYLING
is zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Toch kan het
zijn dat er onjuistheden of onvolkomenheden vermeld worden omdat de
volledigheid van gegevens niet altijd gecontroleerd kan worden. Wij wijzen u
erop dat wij geen aansprakelijkheid  kunnen erkennen voor het
onvolledig of niet geheel juist verwoorden van feiten.

De op de website
afgebeelde foto’s, tekeningen en informatie over objecten zijn bedoeld om
een indruk te verkrijgen, er kunnen altijd afwijkingen c.q. verschillen
bestaan. De directie van INSTYLING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
omtrent de juistheid van de vermelde gegevens. Onze informatie wordt
vrijblijvend verstrekt aan meerdere partijen en is geen aanbod in de zin van
het Burgerlijk Wetboek, doch dient uitsluitend als uitnodiging tot
onderhandelen.  

Het is de gebruiker van
onze website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te
sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te
stellen aan derden, mits er uitdrukkelijke schriftelijke om toestemming
gevraagd wordt aan de directie van INSTYLING.

INSTYLING,
KvK Amsterdam dossier 32149270, BTW nummer NL097450066B01