Contact

Diana van Wieringen
INSTYLING

Spoorlaan 54
1391 SZ  Abcoude
[M] +31 (0) 622 930 934

info@instyling.nl

Diana-circel

PRIVACYBELEID INSTYLING

Uw gegevens worden gerespecteerd en slechts digitaal opgeslagen en dan wel achter ten minste één wachtwoord. Wij kopen geen adressenbestanden en stellen geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden. Dit laatste met uitzondering van de gegevens van onze accountant en onze systeembeheerder. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst met het oog op de inzage van onze gegevens.
Wij verwerken slechts data die te herleiden is tot een persoon en zijn of haar rol binnen het economische verkeer. Wij verwerken geen privé-informatie en leggen geen verbanden in de privésfeer van natuurlijke personen vast.
Bij het gebruik van social-media zijn wij terughoudend wat betreft het gebruik van niet-openbare namen en afbeeldingen.
Mocht u gegevens willen wijzigen of willen verwijderen dan zullen wij gehoor geven aan uw verzoek. Indien u hierover meer informatie wenst kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.